Veri sorumlusu ve veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve üye devletlerin diğer ulusal veri koruma yasalarının yanı sıra diğer veri koruma yönetmelikleri anlamında sorumlu kişi

Kodlogy Technologies GmbH

Adres:
Kaiser-Ebersdorfer-Strasse 81/2
A-1110 Viyana

Tel.: +43 660 540 36 36
E-posta: support@kodlogy.at
Web siteleri: www.kodlogy.at – www.transportlogy.at

I. Veri işleme hakkında genel bilgiler

Kişisel verilerin işlenme kapsamı

Prensip olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini yalnızca web sitemiz ve içerik ve hizmetlerimizin sunumu için gerekli olduğu ölçüde toplar ve kullanırız. Kullanıcılarımızın kişisel verilerini, önceden onay alınamadığı ve verilerin işlenmesi yasal düzenlemeler kapsamında olmadığı sürece, genellikle yalnızca kullanıcının onayı ile toplar ve kullanırız.

Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Kişisel verilerin işlenmesi işlemleri için veri sahibinin rızasını aldığımız sürece, Madde 6 paragraf. 1 litre. Yasal dayanak olarak AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR). Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel veriler işlenirken, Madde 6 (1) temel teşkil eder. 1 litre. b Yasal dayanak olarak DSGVO. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için gerekli olan işleme faaliyetleri için de geçerlidir. Kişisel verilerin işlenmesi, şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece, Madde 6 Paragraf. 1 litre. c Yasal dayanak olarak DSGVO. Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda, Veri Koruma Yasası’nın 6 (2) Maddesi uygulanacaktır. 1 litre. d Yasal dayanak olarak DSGVO. İşleme, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için gerekliyse ve veri sahibinin menfaatleri, temel hakları ve özgürlükleri ilk bahsedilen menfaatten daha ağır basmıyorsa, Madde 6 Para. 1 litre. f İşleme için yasal dayanak olarak DSGVO.

Veri silme ve saklama süresi

Veri sahibinin kişisel verileri, saklama amacının geçerliliğini yitirdiği anda silinecek veya engellenecektir. Buna ek olarak, Avrupa Birliği yönetmeliklerinde, yasalarında veya sorumlu kişinin tabi olduğu diğer hükümlerde Avrupa veya ulusal yasa koyucu tarafından öngörülmüş olması halinde depolama işlemi gerçekleştirilebilir. Bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için verilerin saklanmaya devam edilmesi gerekmedikçe, yukarıda belirtilen standartlar tarafından öngörülen bir saklama süresinin sona ermesi durumunda da veriler engellenecek veya silinecektir.

II. Web sitesinin sağlanması ve günlük dosyalarının oluşturulması

Anonim veri toplama
Web sitemize her erişildiğinde, sistemimiz erişen bilgisayarın bilgisayar sisteminden otomatik olarak veri ve bilgi toplar. Aşağıdaki veriler toplanır:

Kullanılan tarayıcı türü ve sürümü hakkında bilgi
Kullanıcının işletim sistemi
Kullanıcının internet servis sağlayıcısı
Kullanıcının IP adresi
Erişim tarihi ve saati
Kullanıcının sistemi tarafından web sitemiz üzerinden erişilen web siteleri

Veriler ayrıca sistemimizin günlük dosyalarında da saklanır. Bu veriler kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz.

İşlemenin yasal dayanağı

Verilerin geçici olarak saklanmasının yasal dayanağı Madde 6 paragraf 1 litredir. f GDPR. III. veri işlemenin amacı IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, web sitesinin kullanıcının bilgisayarına teslim edilmesini sağlamak için gereklidir. Bu amaçla, kullanıcının IP adresi oturum süresince saklı kalmalıdır. Günlük dosyalarında depolama, web sitesinin işlevselliğini sağlamak için yapılır. Ayrıca, verileri web sitesini optimize etmek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanıyoruz. Verilerin pazarlama amacıyla değerlendirilmesi bu bağlamda gerçekleşmez. Bu amaçlar aynı zamanda Madde 6 uyarınca veri işlemedeki meşru menfaatimizi oluşturmaktadır. f GDPR.

Depolama süresi

Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıkları anda silinir. Web sitesinin sağlanması için veri toplanması durumunda, ilgili oturum sona erdiğinde bu durum geçerlidir. Verilerin günlük dosyalarında saklanması durumunda, bu durum en geç yedi gün sonra geçerlidir. Bunun ötesinde depolama mümkündür. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri silinir veya yabancılaştırılır, böylece arayan istemcinin atanması artık mümkün olmaz.

İtiraz ve kaldırma olasılığı

Web sitesinin sağlanması için verilerin toplanması ve verilerin günlük dosyalarında saklanması, web sitesinin çalışması için kesinlikle gereklidir. Sonuç olarak, kullanıcının itiraz etme imkanı bulunmamaktadır.

III. çerezlerin kullanımı

a.) Veri işlemenin tanımı ve kapsamı Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, internet tarayıcısında veya internet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir web sitesini çağırdığında, kullanıcının bilgisayar sisteminde bir çerez depolanabilir. Bu çerez, web sitesi tekrar çağrıldığında tarayıcının benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir karakter dizisi içerir. Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerezler kullanıyoruz. Web sitemizin bazı unsurları, bir sayfa değişikliğinden sonra bile çağıran tarayıcının tanımlanabilmesini gerektirir. Web sitemizde ayrıca kullanıcının gezinme davranışının analiz edilmesini sağlayan çerezler de kullanıyoruz. Aşağıdaki veriler bu şekilde iletilebilir:

 • Girildi
 • Arama terimleri
 • Sayfa görüntüleme sıklığı
 • Web sitesi fonksiyonlarının kullanımı

Bu şekilde toplanan kullanıcı verileri teknik önlemlerle takma isim haline getirilir. Bu nedenle, verileri arayan kullanıcıya atamak artık mümkün değildir. Veriler, kullanıcıların diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz. Web sitemize erişirken, kullanıcı analiz amaçlı çerez kullanımı hakkında bir bilgi banner’ı ile bilgilendirilir. Bu bağlamda, bu veri koruma beyanına da atıfta bulunulmaktadır.

b.) Veri işlemenin yasal dayanağı Kişisel verilerin çerezler kullanılarak işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. f GDPR. c.) Veri işleme amacı Analiz çerezleri, web sitemizin ve içeriğinin kalitesini artırmak amacıyla kullanılır. Analiz çerezleri sayesinde web sitesinin nasıl kullanıldığını öğreniyoruz ve böylece teklifimizi sürekli olarak optimize edebiliyoruz. Bu amaçlar aynı zamanda Madde 6 Paragraf uyarınca kişisel verilerin işlenmesindeki meşru menfaatimizi oluşturmaktadır. 1 litre. f GDPR. d.) Saklama süresi, itiraz ve kaldırma imkanı Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve kullanıcı tarafından sitemize iletilir. Bu nedenle, kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı üzerinde de tam kontrole sahipsiniz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Zaten kaydedilmiş olan çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak artık mümkün olmayabilir.

IV. Haber Bülteni

Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Haber bülteni, kullanıcının web sitesine kaydolması temelinde gönderilir: Web sitemizde ücretsiz bir bültene abone olma imkanı bulunmaktadır. Haber bültenine kayıt olurken, giriş maskesindeki veriler bize iletilir. Aşağıdaki veriler işlenecektir:

 • E-posta adresi
 • Ad ve soyad (isteğe bağlı)
 • Ayrıca, kayıt sırasında aşağıdaki veriler toplanacaktır:
  -Arayan bilgisayarın IP adresi
  -Kayıt tarihi ve saati

Verilerin işlenmesi için kayıt işlemi sırasında onayınız alınır ve bu gizlilik politikasına atıfta bulunulur. Haber bülteni, mal veya hizmet satışı temelinde gönderilir: Web sitemizden mal veya hizmet satın alırsanız ve e-posta adresinizi girerseniz, bu daha sonra tarafımızdan size bir haber bülteni göndermek için kullanılabilir. Böyle bir durumda, haber bülteni aracılığıyla yalnızca kendi benzer ürünlerimiz veya hizmetlerimiz için doğrudan reklamlar gönderilecektir. Haber bültenlerinin gönderilmesi için verilerin işlenmesiyle bağlantılı olarak üçüncü taraflara hiçbir veri aktarılmaz. Veriler yalnızca haber bülteninin gönderilmesi için kullanılacaktır.

Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Haber bülteni, kullanıcının web sitesine kaydolması temelinde gönderilir: Kullanıcı haber bültenine kayıt olduktan sonra verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, kullanıcının onay vermesi halinde Alman Veri Koruma Yasası’nın 6 (1) maddesidir. 1 litre. a GDPR. Haber bülteni, mal veya hizmet satışının bir sonucu olarak gönderilir: Mal veya hizmet satışının bir sonucu olarak haber bülteninin gönderilmesinin yasal dayanağı § 7 paragrafıdır. 3 UWG. VII. veri işleme amacı Kullanıcının e-posta adresinin toplanması, haber bülteninin iletilmesine hizmet eder. Haber bülteni, kullanıcının web sitesine kaydolması temelinde gönderilir: Kayıt sürecinin bir parçası olarak diğer kişisel verilerin toplanması, hizmetlerin veya kullanılan e-posta adresinin kötüye kullanılmasını önlemeye hizmet eder.

Depolama süresi

Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıkları anda silinir. Bu nedenle kullanıcının e-posta adresi, haber bülteni aboneliği aktif olduğu sürece saklanır. Haber bülteni, kullanıcının web sitesine kaydolması temelinde gönderilir: Kayıt işlemi sırasında toplanan diğer kişisel veriler genellikle yedi günlük bir sürenin ardından silinir.

İtiraz ve kaldırma olasılıkları

Haber bülteni aboneliği ilgili kullanıcı tarafından her zaman iptal edilebilir. Bu amaçla, her bültende ilgili bir bağlantı bulunmaktadır. Haber bülteni, kullanıcının web sitesine kaydolması temelinde gönderilir: Bu aynı zamanda kayıt işlemi sırasında toplanan kişisel verilerin saklanmasına ilişkin rızanın iptal edilmesini de sağlar.

V. Kayıt

Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemizde, kullanıcılara kişisel verilerini sağlayarak kayıt olma fırsatı sunuyoruz. Veriler bir giriş maskesine girilir ve bize iletilir ve saklanır. Veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Kayıt sürecinin bir parçası olarak aşağıdaki veriler toplanır:

Kullanıcı adı, şifre, unvan, ad, soyad, şirket, adres, ikamet yeri, ülke, posta kodu, telefon, e-posta

Kayıt sırasında aşağıdaki veriler de saklanır:
Kullanıcının IP adresi, kayıt tarihi ve saati, geçmiş talepler

Kayıt sürecinin bir parçası olarak, kullanıcının bu verilerin işlenmesine ilişkin onayı alınır

Veri işlemenin yasal dayanağı

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak, kullanıcının onay vermiş olması halinde Madde 6 (2)’dir. 1 litre. a GDPR. Kayıt, kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesine veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanmasına hizmet ediyorsa, verilerin işlenmesi için ek yasal dayanak Madde 6 (2)’dir. 1 litre. b GDPR.

Veri işlemenin amacı

Kullanıcının kaydedilmesi, kullanıcı ile bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gereklidir. Online mağaza kayıt olmadan kullanılamaz.

Depolama süresi

Bu durum, bir sözleşmenin yerine getirilmesi için kayıt işlemi sırasında veya sözleşmenin uygulanması için artık gerekli olmadığında sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için toplanan veriler için geçerlidir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra bile, sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklere uymak için sözleşme ortağının kişisel verilerinin saklanması gerekebilir.

İtiraz ve kaldırma olasılıkları

Bir kullanıcı olarak, kaydınızı istediğiniz zaman iptal etme seçeneğine sahipsiniz. Hakkınızda saklanan verilerin istediğiniz zaman değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. Veriler bir sözleşmenin ifası veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, verilerin erken silinmesi yalnızca sözleşmeye bağlı veya yasal yükümlülükler silinmeyi engellemediği sürece mümkündür. -Bu gizlilik politikasının izinsiz kullanımı cezai kovuşturmaya neden olabilir. Kullanım izni için web sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçin.

VI. İletişim formu ve e-posta iletişimi

Veri yönetiminin tanımı ve kapsamı Web sitemizde elektronik iletişim için kullanılabilecek bir iletişim formu mevcuttur. Bir kullanıcı bu seçenekten yararlanırsa, giriş maskesine girilen veriler bize iletilecek ve saklanacaktır. Bu veriler şunlardır:

 • Mesaj konusu
 • İsim
 • Telefon numarası
 • E-posta adresi
 • Mesaj metni

Verilerin işlenmesi için gönderim sürecinde onayınız alınır ve bu gizlilik politikasına atıfta bulunulur. Alternatif olarak, verilen e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçmeniz mümkündür. Bu durumda, kullanıcının e-posta ile iletilen kişisel verileri saklanacaktır. Bu bağlamda, veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Veriler yalnızca görüşmenin işlenmesi için kullanılır.

Veri işlemenin yasal dayanağı Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. a GDPR. E-posta gönderimi sırasında iletilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağı 6. Maddenin 6. Paragrafıdır. 1 litre. f GDPR. E-posta iletişimi bir sözleşmenin imzalanmasını amaçlıyorsa, işleme için ek yasal dayanak Madde 6 (2)’dir. 1 litre. b GDPR.

Veri işlemenin amacı

Giriş maskesindeki kişisel verilerin işlenmesi, yalnızca iletişimin işlenmesine hizmet eder. E-posta ile iletişim durumunda, bu aynı zamanda verilerin işlenmesi için gerekli meşru menfaati oluşturur. Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanılmasını önlemek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Saklama süresi Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıkları anda silinir. İletişim formunun giriş maskesindeki kişisel veriler ve e-posta ile gönderilenler için, bu durum kullanıcı ile ilgili görüşme sona erdiğinde geçerlidir. Görüşme, söz konusu konunun kesin olarak açıklığa kavuşturulduğu koşullardan anlaşıldığında sona erdirilir.

Gönderme işlemi sırasında toplanan ek kişisel veriler en geç yedi günlük bir süre sonunda silinecektir. İtiraz ve kaldırma imkanı Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesine verdiği onayı istediği zaman iptal etme imkanına sahiptir. Kullanıcı bizimle e-posta yoluyla iletişime geçerse, kişisel verilerinin saklanmasına istediği zaman itiraz edebilir. Böyle bir durumda görüşmeye devam edilemez. Bu durumda, bizimle iletişime geçerken kaydedilen tüm kişisel veriler silinecektir. Güvenlik Kişisel verilerinizi kaybolmaya, değiştirilmeye, çalınmaya veya yetkisiz üçüncü tarafların erişimine karşı korumak için teknik ve organizasyonel önlemler aldık.

VIII. Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics’in işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD’dir. Google Analytics “çerezler” olarak adlandırılan çerezleri kullanır. Bunlar, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyalarıdır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

a.) IP anonimleştirme Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Bu, IP adresinizin ABD’ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’nın diğer sözleşme ülkelerinde kısaltıldığı anlamına gelir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna iletilecek ve orada kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google Analytics’in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

b.) Tarayıcı eklentisi Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) Google tarafından toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek önleyebilirsiniz: tools.google.com/dlpage/gaoptout

c.) Veri toplamaya itiraz Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını engelleyebilirsiniz. Bu web sitesine gelecekte yapacağınız ziyaretler sırasında verilerinizin toplanmasını önleyecek bir devre dışı bırakma çerezi ayarlanacaktır: tools.google.com/dlpage/gaoptout Google Analytics’in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google’ın gizlilik politikasına bakın: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

d.) Görevlendirilmiş veri işleme Görevlendirilmiş veri işleme için Google ile bir sözleşme imzaladık ve Google Analytics’i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguluyoruz.

e.) Google Analytics ile demografik özellikler Bu web sitesi Google Analytics’in “demografik özellikler” işlevini kullanmaktadır. Bu, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında ifadeler içeren raporların oluşturulmasına olanak tanır. Bu veriler, Google’ın ilgi alanına dayalı reklamlarının yanı sıra üçüncü taraf sağlayıcıların ziyaretçi verilerinden gelmektedir. Bu veriler belirli bir kişiye atanamaz. Bu işlevi istediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarları aracılığıyla devre dışı bırakabilir veya “Veri toplamaya itiraz” maddesinde gösterildiği gibi verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını genel olarak yasaklayabilirsiniz.

VIII. Facebook eklentileri

Sosyal ağ Facebook’un eklentileri, sağlayıcı Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ABD, sayfalarımıza entegre edilmiştir. Facebook eklentilerini sitemizdeki Facebook logosundan veya “Beğen” düğmesinden tanıyabilirsiniz. Facebook eklentilerine genel bir bakışı burada bulabilirsiniz: developers.facebook.com/docs/plugins/ Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız ile Facebook sunucusu arasında eklenti aracılığıyla doğrudan bir bağlantı kurulur. Facebook böylece IP adresiniz ile sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Facebook hesabınızda oturum açmışken Facebook “Beğen” düğmesine tıklarsanız, sayfalarımızın içeriğini Facebook profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Facebook’un sayfalarımızı ziyaretinizi kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini sağlar. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Facebook tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığımızı belirtmek isteriz. Bu konuda daha fazla bilgiyi Facebook’un gizlilik politikasında bulabilirsiniz https://de-de.facebook.com/policy.php Facebook’un sayfalarımızı ziyaretinizi Facebook kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini istemiyorsanız, lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdan çıkış yapın.

IX. LinkedIn

Web sitemiz LinkedIn ağının işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD’dir. LinkedIn işlevlerini içeren sayfalarımızdan birine her erişildiğinde, LinkedIn sunucularına bir bağlantı kurulur. LinkedIn, IP adresiniz ile web sitemizi ziyaret ettiğinizden haberdar olur. LinkedIn “Tavsiye Et” düğmesine tıklarsanız ve LinkedIn hesabınızda oturum açtıysanız, LinkedIn’in web sitemizi ziyaretinizi sizinle ve kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesi mümkündür. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya LinkedIn tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığımızı belirtmek isteriz. Daha fazla bilgi için lütfen LinkedIn’in gizlilik politikasına bakın: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

X. YouTube

Web sitemiz, Google tarafından işletilen YouTube sitesinin eklentilerini kullanmaktadır. Sayfaların operatörü YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ABD’dir. YouTube eklentisi bulunan sayfalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. Bu, YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi bildirir. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube’un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz. Kullanıcı verilerinin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi YouTube’un gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

XI. Twitter Eklentisi

Twitter hizmetinin işlevleri web sitemize entegre edilmiştir. Bu işlevler Twitter Inc. tarafından sunulmaktadır, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD. Twitter ve “Re-Tweet” işlevini kullanarak, ziyaret ettiğiniz web siteleri Twitter hesabınıza bağlanır ve diğer kullanıcılar tarafından bilinir. Bu süreçte veriler Twitter’a da aktarılmaktadır. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Twitter tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığımızı belirtmek isteriz. Bu konuda daha fazla bilgiyi Twitter’ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://twitter.com/privacy. Twitter’daki gizlilik ayarlarınızı https://twitter.com/account/settings adresindeki hesap ayarlarından değiştirebilirsiniz.

XII. Instagram eklentisi

Instagram çevrimiçi hizmetinin işlevlerini web sitemize entegre ediyoruz. Bu işlevlerin sağlayıcısı Instagram Inc., 1601 Willow, Menlo Park, CA 94025, ABD’dir. Instagram düğmesi, Instagram’da oturum açmış olmanız koşuluyla, sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde Instagram hesabınıza bağlanmanızı sağlar. Instagram böylece web sitemizi ziyaretiniz hakkında bilgi alır ve bu ziyareti Instagram profilinize atayabilir. İletilen bilgilerin içeriği veya Instagram tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Instagram tarafından veri toplama ve kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi http://instagram.com/about/legal/privacy/ adresindeki Instagram gizlilik politikasında bulabilirsiniz.

XIII. XING Eklentisi

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya tarafından işletilen sosyal ağ XING’in eklentileri web sitemize entegre edilmiştir. XING düğmesi açık zemin üzerindeki X harfinden tanınabilir. XING hesabınızla oturum açmışken bu düğmeye tıklarsanız, web sitemizden XING’de içerik önerebilirsiniz. Bu, XING’in web sitemizi ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza atamasını sağlar. İletilen verilerin içeriği veya XING tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. XING’in yukarıdaki verileri toplamasını önlemek için XING’den çıkış yapın. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ile verilerin XING tarafından işlenmesi ve kullanılmasının yanı sıra bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizi korumaya yönelik ayar seçenekleri için lütfen XING’in gizlilik politikasına bakın https://www.xing.com/privacy.

XIV: XING ve kununu

Web sitemizde “XING paylaş düğmesi” ve “kununu” hizmeti şeklinde sosyal ağ XING’in eklentisini kullanıyoruz. kununu, XING hizmetinin bir uygulamasıdır. Bu web sitesine eriştiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla XING SE (“XING”) sunucularına kısa süreliğine bir bağlantı kurulur ve bu bağlantı ile “XING Share Button” işlevleri (özellikle sayaç değerinin hesaplanması/görüntülenmesi) sağlanır. XING, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde sizinle ilgili herhangi bir kişisel veri saklamaz. Özellikle, XING IP adreslerini saklamaz. “XING Paylaş Butonu” ile bağlantılı olarak çerez kullanımı yoluyla kullanım davranışınızın değerlendirilmesi de söz konusu değildir. “XING Share Button” ile ilgili güncel veri koruma bilgileri ve tamamlayıcı bilgiler https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy adresindeki web sitesinde ve kununu’nun tamamlayıcı veri koruma beyanı için https://www.kununu.com/de/info/datenschutz adresinde bulunabilir.

XV. Harici platformlardan içerik görüntüleme

Bu tür bir hizmet, kullanıcıların harici platformlarda barındırılan içeriği doğrudan bu uygulama aracılığıyla görüntülemesine ve etkileşimde bulunmasına olanak tanır.
Bu tür bir hizmet, kullanıcılar kullanmasa bile, hizmetin yüklü olduğu sayfalar için web trafiği verilerini toplamaya devam edebilir.
Font Awesome (Fonticons, Inc.
Font Awesome, Fonticons, Inc. tarafından oluşturulan bir yazı tipidir. Bu uygulamanın sayfalarına ilgili içeriği yerleştirebileceği yazı tiplerinin görselleştirilmesi için sağlanan hizmet.

İşlenen kişisel veriler: Kullanım verileri; Tracker.

İşlem yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası.

XVI Matomo

İzninizle, web sitesinin kullanımını analiz etmek ve istatistiksel olarak değerlendirmek için açık kaynaklı yazılım Matomo’yu kullanıyoruz. Bu amaçla çerezler kullanılmaktadır. Bu şekilde elde edilen web sitesi kullanımı hakkındaki bilgiler yalnızca sunucularımıza iletilir ve takma ad kullanım profillerinde özetlenir. Verileri web sitesinin kullanımını değerlendirmek için kullanıyoruz. Toplanan veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

IP adresleri anonimleştirilir (IP maskeleme), böylece bireysel kullanıcılara bir tahsis mümkün değildir.

Verilerin işlenmesi Madde 6 paragrafına dayanmaktadır. 1 S. 1 lit. a GDPR. Böylece, web sitemizi harici sunumumuz için optimize etme konusundaki meşru menfaatimizi gözetiyoruz.

Tarayıcınızdaki çerezleri silerek veya gizlilik ayarlarınızı değiştirerek izninizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

XVII WP İstatistikleri

Web sitemizde WP Statistics analitik eklentisini kullanıyoruz. Bu eklenti bir Amerikan yazılım şirketi olan Veronalabs (5460 W Main St, Verona, NY 13478, Amerika Birleşik Devletleri) tarafından geliştirilmiştir. Bu eklenti ile bir kullanıcı olarak web sitemizi nasıl kullandığınıza dair basit istatistikler elde ediyoruz.

Bu eklenti, WordPress içerik yönetim sistemini kullanan web siteleri için özel olarak geliştirilmiş bir analiz yazılımıdır. WP Statistics, web sitemizde ne kadar süre kaldığınız, hangi alt sayfaları ziyaret ettiğiniz, web sitesinde kaç ziyaretçi olduğu veya bize hangi web sitesinden geldiğiniz hakkında veri toplayabilir. WP Statistics tarafından hiçbir çerez ayarlanmaz ve toplanan verilerle bir kişi olarak tanımlanamazsınız.

WP Statistics herhangi bir çerez ayarlamaz ve toplanan veriler yalnızca web sitemizin kullanımı hakkında anonim istatistikler oluşturur. WP Statistics ayrıca IP adresinizi anonimleştirir. Bir kişi olarak kimliğiniz belirlenemez.

WP Statistics, web tarayıcınız web sunucumuza bağlandığında ziyaretçi verilerini toplar. Bu veriler sunucumuzdaki veri tabanımızda saklanır. Bunlar arasında örneğin

 • erişilen web sitesinin adresi (URL)
 • Tarayıcı ve tarayıcı sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • daha önce ziyaret edilen sayfanın adresi (URL) (yönlendiren URL)
 • erişimin yapıldığı cihazın ana bilgisayar adı ve IP adresi
 • Tarih ve saat
 • Ülke/Şehir Bilgileri
 • Arama motorundan gelen ziyaretçi sayısı
 • Web sitesi ziyaretinin süresi
 • Web sitesindeki tıklamalar

Veriler aktarılmayacak veya satılmayacaktır.

Tüm veriler yerel olarak web sunucumuzda saklanır. Veriler, yukarıda listelenen amaçlar için artık gerekli olmayana kadar web sunucumuzda saklanır.

XVIII. Google Yazı Tipleri

Google Fonts, Google LLC tarafından sağlanan ve bu uygulamanın sayfalarına ilgili içeriği yerleştirmesine olanak tanıyan bir yazı tipi görselleştirme hizmetidir.
İşlenen kişisel veriler: Kullanım verileri; Tracker.
İşlem yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası.

XIX Google ReCaptcha

Sağlayıcı: Google LLC
Amaç: SPAM koruması
Toplanan kişisel veriler:
Kullanım verileri
İzleyici
Sorulara yanıtlar
Tıklamalar
Tuş Vuruşları
Hareket sensörü kayıtları
Fare hareketleri
Kaydırma konumu
Dokunma etkinlikleri

Açıklama
Google reCAPTCHA, Google LLC tarafından sağlanan bir SPAM koruma hizmetidir.
reCAPTCHA kullanımı Google’ın gizlilik politikasına ve kullanım koşullarına tabidir.

XX. Google Haritalar

Bu web sitesi harita bilgilerini görüntülemek için Google Maps kullanmaktadır. Google Haritalar kullanılırken Google, web sitelerinin ziyaretçileri tarafından Haritalar işlevlerinin kullanımına ilişkin verileri de işler ve kullanır. Google tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/ adresindeki Google gizlilik politikasına bakın. Verilerinizi yönetebilmek ve koruyabilmek için gizlilik merkezindeki ayarlarınızı da değiştirebilirsiniz.

XXI. SE Sıralaması

Sağlayıcı:
SE Ranking LTD
22 Great Marlborough Street, London, UK W1F 7HU (Birleşik Krallık)

Web sitesi analizi ve kullanıcı davranışınızın değerlendirilmesi amacıyla, bu sağlayıcının teknolojilerine sahip araçlar kullanılır. Bu süreçte veriler (IP adresi, ziyaret zamanı, cihaz ve tarayıcı bilgilerinin yanı sıra web sitemizi kullanımınızla ilgili bilgiler) otomatik olarak toplanır ve saklanır, bunlardan takma adlar kullanılarak kullanım profilleri oluşturulur. Çerezler bu amaçla kullanılabilir. Takma isimli kullanım profilleri, ayrı ve açık bir onay olmaksızın takma isim sahibi hakkındaki kişisel verilerle birleştirilmez.

Gizlilik politikası: https://seranking.com/privacy-policy.html

XXII. Veri sahiplerinin hakları

Erişim hakkı Sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızca işlenip işlenmediği konusunda kontrolörden onay talep edebilirsiniz.

Böyle bir işleme varsa, kontrolörden aşağıdakiler hakkında bilgi talep edebilirsiniz:

 • Kişisel verilerin işlenme amaçları;
 • işlenen kişisel veri kategorileri;
 • sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri;
 • Sizinle ilgili kişisel verilerin saklanmasının planlanan süresi veya bu konuda belirli bir bilgi mümkün değilse, saklama süresinin belirlenmesine ilişkin kriterler;
 • sizinle ilgili kişisel verileri düzeltme veya silme hakkının, kontrolör tarafından işlemenin kısıtlanması hakkının veya bu tür işlemeye itiraz etme hakkının varlığı;
 • bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı;
  Kişisel verilerin veri sahibinden toplanmaması halinde verilerin kaynağına ilişkin mevcut bilgiler;
 • Madde 22 paragrafı uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı. 1 ve 4 GDPR ve – en azından bu durumlarda – ilgili mantık ve veri sahibi için bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler.

Sizinle ilgili kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığı hakkında bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu bağlamda, yasalara göre uygun teminatlar hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz. Aktarımla bağlantılı olarak GDPR’nin 46. Maddesi.

Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili işlenen kişisel verilerin yanlış veya eksik olması durumunda, kontrolöre karşı düzeltme ve/veya tamamlama hakkına sahipsiniz. Sorumlu kişi gecikmeksizin düzeltmeyi yapacaktır.

İşlemeyi kısıtlama hakkı

Aşağıdaki koşullar altında sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

 • kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesine olanak tanıyan bir süre boyunca sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ederseniz;
 • işlemenin hukuka aykırı olması ve kişisel verilerin silinmesini reddetmeniz ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmeniz;
 • kontrolörün işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilere artık ihtiyaç duymaması, ancak sizin yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için bu verilere ihtiyaç duymanız veya
 • Madde 21 paragrafı uyarınca işlemeye itiraz ederseniz. 1 DSGVO ve kontrolörün meşru nedenlerinin sizin nedenlerinizden daha ağır basıp basmadığı henüz belirlenmemiştir.

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlandığı durumlarda, bu veriler, depolanmaları hariç olmak üzere, yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Birliğin veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir. İşlemenin kısıtlanması yukarıdaki koşullara uygun olarak kısıtlanmışsa, kısıtlama kaldırılmadan önce kontrolör tarafından bilgilendirileceksiniz.

Silme hakkı

a.) Silme yükümlülüğü Kontrolörden sizinle ilgili kişisel verileri gecikmeksizin silmesini talep edebilirsiniz ve aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması halinde kontrolör bu verileri gecikmeksizin silmekle yükümlüdür:

 • Sizinle ilgili kişisel veriler, toplandıkları veya başka bir şekilde işlendikleri amaçlar için artık gerekli değildir.
 • Madde uyarınca işlemenin dayandığı rızanızı iptal edersiniz. Madde 6 paragraf. 1 litre. a veya Madde 9 para. 2 litre. a GDPR ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
  Bunlar, aşağıdakilere uygun olarak Madde 21 paragraf. 1 DSGVO ve işleme için ağır basan meşru gerekçeler yoksa veya DSGVO Madde 1 uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız. Madde 21 paragraf. 2 DSGVO işlemeye itiraz etmek için.
 • Sizinle ilgili kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.
 • Sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesi, denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet yasaları kapsamındaki yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir.
 • Sizinle ilgili kişisel veriler, Madde 8 paragrafına uygun olarak sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak işlenmiştir. 1 DSGVO toplandı.

b.) Üçüncü taraflara verilen bilgiler

Kontrolör sizinle ilgili kişisel verileri kamuya açık hale getirmişse ve yasalar uyarınca bunu yapması gerekiyorsa, kontrolör verileri geri çekme hakkına sahiptir. Madde 17 paragraf. 1 DSGVO silmek için, kişisel verileri işleyen veri denetleyicilerini, veri sahibi olarak sizin bu kişisel verilere olan tüm bağlantıları veya bunların kopyalarını veya çoğaltmalarını silmelerini talep ettiğiniz konusunda bilgilendirmek için mevcut teknoloji ve uygulama maliyeti göz önünde bulundurularak teknik önlemler de dahil olmak üzere makul adımları atacaktır.

c) İstisnalar

İşleme gerekli olduğu sürece silme hakkı mevcut değildir

 • ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkını kullanmak;
 • kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında işleme faaliyeti gerektiren bir yasal yükümlülüğe uyulması veya kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi ya da kontrolöre verilen resmi yetkinin kullanılması;
 • Madde 9 paragrafı uyarınca kamu sağlığı alanında kamu yararı gerekçesiyle. 2 litre. h ve i ve Madde 9 para. 3 GDPR;
 • kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları ya da Madde 4(1) uyarınca istatistiksel amaçlar için. Madde 89 paragraf. 1 GDPR, Bölüm a)’da atıfta bulunulan hakkın söz konusu işlemenin amaçlarına ulaşılmasını imkansız hale getirmesi veya ciddi şekilde engellemesi muhtemel olduğu ölçüde veya
 • yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için.

Bilgi edinme hakkı

Kontrolöre karşı düzeltme, silme veya işlemenin kısıtlanması hakkını ileri sürdüyseniz, kontrolör, bunun imkansız olduğu veya orantısız bir çaba gerektirdiği kanıtlanmadıkça, verilerin düzeltilmesini veya silinmesini veya işlemenin kısıtlanmasını sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcılara iletmekle yükümlüdür. Bu alıcılar hakkında kontrolör tarafından bilgilendirilme hakkına sahipsiniz. Veri taşınabilirliği hakkı Kontrolöre sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, kişisel verilerin sağlandığı kontrolör tarafından engellenmeksizin bu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına da sahipsiniz.

 • işleme, Madde uyarınca rızaya dayanmaktadır. Madde 6 paragraf. 1 litre. a DSGVO veya Madde 9 paragraf. 2 litre. bir DSGVO veya bir sözleşme uyarınca. Madde 6 paragraf. 1 litre. b DSGVO ve
 • işleme otomatik prosedürler yardımıyla gerçekleştirilir.

Bu hakkınızı kullanırken, teknik olarak mümkün olması halinde, sizinle ilgili kişisel verilerin doğrudan bir kontrolörden başka bir kontrolöre aktarılmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Diğer kişilerin özgürlükleri ve hakları bundan etkilenmemelidir. Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir. İtiraz hakkı Veri Koruma Yasası’nın 6 (1) Maddesi temelinde gerçekleştirilen sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. 1 litre. e veya f DSGVO; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir. Kontrolör, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremezse, sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemeyecektir. Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür pazarlama amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu tür doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz ederseniz, sizinle ilgili kişisel veriler artık bu amaçlar için işlenmeyecektir. Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak, 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, teknik özellikler kullanan otomatik prosedürler aracılığıyla itiraz etme hakkınızı kullanma olanağına sahipsiniz.

Veri koruma kanunu kapsamında rıza beyanını iptal etme hakkı

Veri koruma yasası uyarınca rıza beyanınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için önbelleğinizi temizleyin ve sitemizi tekrar ziyaret edin. İznin iptali, iptale kadar izne dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyetinin yasallığını etkilemeyecektir.
Profil oluşturma da dahil olmak üzere duruma göre otomatik karar verme Sizinle ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer şekilde sizi önemli ölçüde etkileyen, profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz. Bu karar aşağıdaki durumlarda geçerli olmayacaktır

(1) sizinle kontrolör arasında bir sözleşmenin imzalanması veya ifası için gereklidir,
(2) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet mevzuatı tarafından yetkilendirilmiş olması ve söz konusu mevzuatın hak ve özgürlükleriniz ile meşru menfaatlerinizi korumaya yönelik yeterli tedbirler içermesi; veya
(3) sizin açık rızanız ile yapılır. Ancak, bu kararlar Madde 9 (2) uyarınca özel kategorilerdeki kişisel verilere dayandırılamaz. 1 DSGVO, Madde 9 (1) DSGVO geçerli olmadığı sürece. 2 litre. a veya g DSGVO geçerlidir ve hak ve özgürlükler ile meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemler alınmıştır.

(1) ve (3)’te atıfta bulunulan durumlar ile ilgili olarak, kontrolör, en azından kontrolör tarafında bir kişinin müdahalesini elde etme, görüşünü ifade etme ve karara itiraz etme hakkı da dahil olmak üzere, hak ve özgürlükleriniz ile meşru menfaatlerinizi korumak için makul adımları atacaktır. Denetim makamına şikayette bulunma hakkı Diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR’yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, özellikle ikamet ettiğiniz, iş yerinizin bulunduğu veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Şikayetin iletildiği denetim makamı, GDPR madde 78 kapsamında bir yargı yolu olasılığı da dahil olmak üzere şikayetin durumu ve sonucu hakkında şikayet sahibini bilgilendirecektir.